Inkscape pre 0.91 version en 0.92 version

From Digimaken wiki

Er is een verschil in het aantal px per Inch tussen de versies tot en met 0.91 en de versie daarna.

Tot en met de versie 0.91 werd er gerekend met 90px per Inch, nu met 96px per Inch.

Lees in de links hieronder waarom dit is en wat voor gevolgen dat heeft voor oude en nieuwe tekeningen.


Release notes 0.92 - Important changes Aan te raden is te kiezen voor 2. Scale elements.

Inkscape schaalt dan alle onderdelen in de tekening en slaat ook het originele bestand op als bestand_backup.svg versie.


Units in Inkscape


tavmjong uitleg Inkscape Units


Notes On Units Handling in Extensions in 0.91

Notes on units ...


//////////////

Inkscape verschil tussen 90px en 96 px

1 inch is 96px

< = 0.91 version, 1 inch is 90px

Pre-0.91 the scale is 'user unit' == 1px with the assumption of 90dpi. To correct for 96dpi, set the 'width' and 'height' attributes using 'mm' or 'in' and add a 'viewBox' calculated at 90dpi.

//////////////


Wat te doen bij openen oude Inkscape bestanden die nog wel exacte maatvoering moeten hebben (bijvoorbeeld bij 'snapfit' verbindingen:

- selecteer: "This file is intended for phisical output, ..."

   - selecteer: "The accuracy of the physical unit size and position values ..."

Inkscape 91 96.png