Tekening voor Vinylsnijder

From Digimaken wiki

Revision as of 13:25, 8 October 2019 by Lies (talk | contribs) (→‎Bediening Vinylsnijder)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Instructie vinyl snijtekening

Stap 1 Tekening maken in Inkscape.

Deze ontwerpen kunnen tekeningen zijn of een tekst, in één kleur.

Zorg dat de tekening een 'outline' is. Dit is een haarlijn rondom de vorm, in plaats van een vorm gevuld met één kleur. Ook als de vorm een getekende lijn is van een bepaalde dikte, dan moet er een haarlijn rondom de getekende lijn zijn. De kleur(en) in je ontwerp kies je uit de beschikbare kleuren vinyl in de Makerspace. Voor iedere kleur vinyl heb je een aparte snijtekening nodig.

Zorg dat er geen groepen van vormen of letters in het ontwerp staan en dat de tekening één pad is. Eén pad kan wel bestaan uit meerdere vormen. (In Inkscape: degroepeer alle vormen door ctrl+A, ctrl+shift+G; breek alle paden door ctrl+A, ctrl+shift+K; maak één pad door ctrl+A, ctrl+K).

Zorg dat alle paden gesloten zijn. Gebruik daarvoor de Inkscape Extensie, bewerk paden, close curves.

Spiegel de tekening, als je een T-shirt ontwerp maakt.


Stap 1 Tekening pas maken voor de Vinylsnijder

Grootte van de tekening: Maximale hoogte tekening voor gewone stickerfolie (met kartonnen-drager) 54cm en voor stickerfolie voor textiel (met gladde harde folie-drager) 44cm. Hierbij is rekening gehouden met een marge van 3cm waarin niet gesneden kan worden.

Positie van de tekening: Is je tekening smaller? Roteer je tekening dan 90°, dan snijdt hij over de breedte van de rol. Is je tekening langer, dan snij je in de lengte van de rol.

Spiegelen van de tekening: Alleen bij textiel prints spiegel je de originele tekening.


De vinylsnijder bij ZB45 Makerspace wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit Inkscape onder Linux, Mac of Windows. In Inkscape zit de Extension Export-Plot. Kijk hier voor instructies voor de instellingen voor de Vinylsnijder bij ZB45 Makerspace Amsterdam: Instellen Export-Plot.

Stap 2 Het te snijden pad voorbereiden.

Kijk of de tekening bestaat uit 1 pad: Dit kun je zien in de onderbalk van Inkscape als je alles wat je wil snijden hebt selecteerd. Hier staat of het 1 pad met heel veel nodes is of dat er ook nog text of groepen in zitten.

Maak van de tekening 1 pad: - selecteer alles wat je wil snijden - ga naar Object, degroepeer alles (ctrl shift G),herhaal dit tot er geen groepen meer zijn. - ga naar Edit/Bewerken, selecteer alles (ctrl A) - ga naar Paden, Object naar Pad - maak alles 1 pad, ga naar Paden, Combine/Samenvoegen (ctrl K)

Maak het pad gesloten: Selecteer het pad en ga naar Extensions, Modify Path, Close curves, om de niet gesloten vectorpunten te sluiten. Dit geeft een veel beter snijresultaat. Erg belangrijke stap bij teksten!

La ligna.png


Bediening Vinylsnijder

Machine aan zetten. Zet hem 'Off line' door op 'Online' te klikken.

De klipjes aan de achterzijde van de machine omhoog klikken, dan verschuiven naar de juiste rolletjes zodat het folie gelijkmatig verdeeld aangedrukt wordt. De rol stickerfolie recht in de machine leggen, de klipjes dicht klikken.

T-shirtfolie met de matte kant naar boven, stickervel met de goede kant naar boven.

Zorg ervoor dat je de tekening uitsnijdt tussen twee wieltjes, anders heb je kans dat het papier scheef getrokken wordt. Het mesje op de juiste plek zetten met de pijltjestoetsen. Bevestig de positie met de crosshair tussen de pijltjes. Druk wederom op 'Online' om de machine weer online te zetten.

Stel dan het volgende in:

Velocity: 150

Force: 50 voor plakfolie, 60 voor T-shirt stickers, 100 voor tekenpen

Instelling hangt af van scherpte van het mesje. Kan ook minder zijn.

Instruction vinyl cut drawing

Make your designs in Inkscape (this is an open source vector program) or Illustrator.

These designs can be drawings or text, in one color, or max. three colors. The best size for T-shirt prints is max. 20x20 cm.

Make sure your design is an 'outline'. This is a thin line around a form, instead of a form filled with a color. The color(s) of your design you chose from the available colors vinyl at the Makerspace. You need a separate drawing for every vinyl color.

Make sure there are no groups of forms or characters in your design and that the design is one path. One path can exsist of several forms. (In Inkscape: ungroup all froms by ctrl+A, ctrl+shift+G; brake all paths by ctrl+A, ctrl+shift+K; make one path by ctrl+A, ctrl+K).

Make sure all the lines are closed. Use in Inkscape the extension, modify path, close curves.

If you make a T-shirt design, mirror your drawing.

The maximum size for Textile Sticker Vinyl is the width of the roll, which is 50 cm. With a margin of 2 cm, your design can be 46 cm by the length of the roll.

The maximum size for Vinyl Sticker foil (non textile) is the widths of the roll, which is 60 cm. Without a margin of 2 cm, your design can be 56 cm by the length of the roll.

The vinyl cutter in ZB45 Makerspace can be operated directly from Inkscape under Linux, Mac or WIndow. Inkscape has an extension called Export-Plot. Check this link for the Expor-Plot settings for the ZB45 Makerspace vinylcutter: Export-Plot settings.